Květen 2016

Výzva rozhodčí - okresní kolo

OSH ~ 21. května 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Vážená sestro hasičko, vážený bratře hasiči,

obracíme se na Tebe ,jako na zkušeného rozhodčího požárního sportu ,s prosbou o pomoc při zajištění zdárného průběhu II. kola  PS, které se bude konat 2.7. 2016 na stadionu ASK Blansko. Doufáme ve Tvoji pomoc a předem děkujeme.
Přihlásit se můžeš na email: kobylkamichal@seznam.cz

 

Časový harmonogram soutěže:

Sobota: 2.7.2016

 

  7:00 -  7:30 hod                ● Příjezd družstev, prezence

  8:00 -  8:30 hod.               ● Nástup, organizační pokyny, zahájení

  9:00 - 11:30 hod               ●  Plnění disciplín: - běh na 100m ženy, požární útok muži

          - běh na  100m muži, požární útok ženy

11:30 - 13:30 hod.               ● štafeta 4 x 100m  - muži

14:00 - 15:30 hod.               ● štafeta 4 x 100m - ženy

16:00 - 16:30 hod.              VYHODNOCENÍ  soutěžního dne 

 

Za OSH Blansko:

 

 

     Vykydal Milan                                          Kobylka Michal

       starosta OSH                                                          předseda OORV

 

ke stažení

OZ okresního kola PS

OSH ~ 21. května 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Vážení hasiči,

 

okresní kolo PS se uskuteční 

v sobotu 2. 7. 2016 od 7:00 na stadionu ASK v Blansku


Prosíme vedoucí postupujících družstev o řádné vyplnění přihlášky a zaslání dle OZ.

 Nezapomeňte si průkazy a přijeďte včas.


Těšíme se na viděnou.


Vaše OSH


Organizační zabezpečeníPřihláška PS

Výsledky POOD 2016

OSH ~ 4. května 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Zvěřejňujeme výsledky soutěže Požární ochrana očimadětí 2016 - okresní kolo.

 

Zdeněk Špaček

vedoucí OORP

Duben 2016

Poděkování - Hasičský den 16. 6.

OSH ~ 19. dubna 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Vážené sestry a vážení bratři,

v sobotu 16.4.2016 se uskutečnil v Boskovicích Hasičský den. Akce na jejíž přípravě, ale i samotném průběhu se podílela velká řada z Vás. Rád bych svým jménem, ale i jménem výkonného výboru OSH Blansko poděkoval všem za kus poctivé práce, kterou jste vykonali na propagaci dobrého jména všech hasičů. Akce, která byla ze strany města Boskovice, ale i čelními funkcionáři sdružení hodnocena velice kladně. Byla to první větší akce tohoto druhu, kterou pořádal nový výkonný výbor. Je nám jasné, že při organizování a samotném průběhu se objevila řada chyb. Věřím, že se jedná o chyby, které jsou poučením do budoucna.
Poděkování nepatří jen těm členům sdružení, kteří se aktivně podíleli na průběhu akce. Ale všem těm sestrám a bratrům, kteří přišli a svou účastí podpořili Hasičský den v Boskovicích.

Mgr.Milan Vykydal
starosta OSH Blansko

 

 

Dopis ke stažení

Pokyny k provedení základních kol PS

OSH ~ 19. dubna 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Vážení hasiči,

odborná rada represe vydává následující pokyn k provedení základních kol PS v roce 2016.

Přejeme Vám hodně zdaru těšíme se na setkání s nejlepšími z okrsků.

 

Za OORR

Michal Kobylka

 

OZ základních kol | Přihláška PS | vyhodnocovací tabulka

 

TFA Sebranice 23. 7. 2016

Info ~ 6. dubna 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

TFA Olešnice 7. 5. 2016

Info ~ 6. dubna 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Zápis OORV + postupové soutěže TFA

Info ~ 3. dubna 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Vážení hasiči,

zveřejňujeme zápis z jednání rady velitelů konané 10. 3. 2016 a postupuvý klíč pro krajskou soutěž TFA.

 

za OORV

Michal Kobylka

 

zápis | TFA

Březen 2016

Grantový kalendář

SH ČMS, Info ~ 9. března 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Vážení hasiči,

ve spolupráci s ústředím SH ČMS a portálem neziskovky.cz Vám budeme přináše pravidelný informační servis - projekt Grantový kalendář

Jednotlivá vydání:

2016

1. 3.

18. 1.

2015

4. 12.

3. 11.

20. 10.

5. 10.

 

Vaše OSH

Hasičský den Boskovice 16. 4. 2016

OSH ~ 3. března 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

 

HASIČSKÝ DEN

SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ

BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

16. DUBNA 2016

______________________________________________________________________________

Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté. Dovolujeme si vás pozvat na Hasičský den do města Boskovice. U této příležitosti proběhne v Muzeu Boskovicka slavnostní otevření expozice, která je zaměřena na historii i současnost hasičstva.

Setkání hasičů, techniky a požárních automobilů od zrodu hasičstva v českých zemích se uskuteční v sobotu 16. dubna 2016 v Boskovicích na Masarykově náměstí.

PROGRAM:    

830 - 930 PŘÍJEZD VYSTAVOVANÉ TECHNIKY

900                    MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. JAKUBA

1000                  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ AKCE (horní část náměstí)

PRŮVOD K MUZEU MĚSTA BOSKOVIC K SLAVNOSTNÍMU OTEVŘENÍ EXPOZICE, KTERÁ JE ZAMĚŘENA NA HISTORII I SOUČASTNOST HASIČSTVA

PO CELOU DOBU NA NÁMĚSTÍ BUDE K NAHLÉDNUTÍ HISTORICKÁ A NOVODOBÁ HASIČSKÁ TECHNIKA

UKÁZKY DOVEDNOSTÍ MLADÝCH HASIČŮ

UKÁZKY ČINNOSTÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Slavnostní zahájení celého dne v 10:00 hodin bude provedeno nástupem praporů před radnici formou organizovaného průvodu praporů SDH obcí za doprovodu čestné stráže (praporečník a 2 hasiči – sraz v 9:00 před muzeem Boskovice, kde budou vyzvednuty prapory a předány další pokyny). Ostatní členové SDH mohou vyčkávat na slavnostní zahájení v prostoru před radnicí.

 

Kompletní organizační zabezečení | Plakát ke stažení

Komentáře