Krajské kolo PS

SH ČMS ~ 11. července 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Vážení hasiči,

 

srdečně Vás zveme na krajské kolo požárního sportu, které se letos uskuteční v Blansku.

 

Sobota 6. srpna 2016 od 7:00, stadion ASK Blansko


Představí se Vám vítězná družstva mužů a žen ze 7 okresů Jihomoravského kraje. Náš okres budou reprezentovat hasičky z Němčic a hasiči z Bořitova. Přijďte je podpořit.


Vaše OSH

 

Organizační zabezpečeníVýsledky okresního kola PS

OSH ~ 6. července 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Vážení hasiči,

 v sobotu 2. 7. 2016 proběhlo na stadionu ASK v Blansku okresní kolo požárního sportu. 

Zúčastnilo se 19 družstev - 11 mužů a 8 žen. Podrobné výsledky najdete níže.

Blahopřejeme vítězným družstvům k postupu do krajského kola, které se uskuteční 6. srpna opět v Blansku. Přejeme mnoho úspěchů při reprezentaci našeho okresu.

Vaše OSH


Organizační zabezpečení

Výsledky:


Muži:

požární útok | štafeta 4x100m | 100m s překážkami družstva | celkové výsledky

100m s překážkami jednotlivci

Ženy:

požární útok | štafeta 4x100m | 100m s překážkami družstva | celkové výsledky

100m s překážkami jednotlivci

Květen 2016

Výsledky POOD 2016

OSH ~ 4. května 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Zvěřejňujeme výsledky soutěže Požární ochrana očimadětí 2016 - okresní kolo.

 

Zdeněk Špaček

vedoucí OORP

Duben 2016

Poděkování - Hasičský den 16. 6.

OSH ~ 19. dubna 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Vážené sestry a vážení bratři,

v sobotu 16.4.2016 se uskutečnil v Boskovicích Hasičský den. Akce na jejíž přípravě, ale i samotném průběhu se podílela velká řada z Vás. Rád bych svým jménem, ale i jménem výkonného výboru OSH Blansko poděkoval všem za kus poctivé práce, kterou jste vykonali na propagaci dobrého jména všech hasičů. Akce, která byla ze strany města Boskovice, ale i čelními funkcionáři sdružení hodnocena velice kladně. Byla to první větší akce tohoto druhu, kterou pořádal nový výkonný výbor. Je nám jasné, že při organizování a samotném průběhu se objevila řada chyb. Věřím, že se jedná o chyby, které jsou poučením do budoucna.
Poděkování nepatří jen těm členům sdružení, kteří se aktivně podíleli na průběhu akce. Ale všem těm sestrám a bratrům, kteří přišli a svou účastí podpořili Hasičský den v Boskovicích.

Mgr.Milan Vykydal
starosta OSH Blansko

 

 

Dopis ke stažení

Pokyny k provedení základních kol PS

OSH ~ 19. dubna 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Vážení hasiči,

odborná rada represe vydává následující pokyn k provedení základních kol PS v roce 2016.

Přejeme Vám hodně zdaru těšíme se na setkání s nejlepšími z okrsků.

 

Za OORR

Michal Kobylka

 

OZ základních kol | Přihláška PS | vyhodnocovací tabulka

 

TFA Sebranice 23. 7. 2016

Info ~ 6. dubna 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

TFA Olešnice 7. 5. 2016

Info ~ 6. dubna 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Zápis OORV + postupové soutěže TFA

Info ~ 3. dubna 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Vážení hasiči,

zveřejňujeme zápis z jednání rady velitelů konané 10. 3. 2016 a postupuvý klíč pro krajskou soutěž TFA.

 

za OORV

Michal Kobylka

 

zápis | TFA

Březen 2016

Grantový kalendář

SH ČMS, Info ~ 9. března 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Vážení hasiči,

ve spolupráci s ústředím SH ČMS a portálem neziskovky.cz Vám budeme přináše pravidelný informační servis - projekt Grantový kalendář

Jednotlivá vydání:

2016

1. 3.

18. 1.

2015

4. 12.

3. 11.

20. 10.

5. 10.

 

Vaše OSH

Hasičský den Boskovice 16. 4. 2016

OSH ~ 3. března 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

 

HASIČSKÝ DEN

SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ

BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

16. DUBNA 2016

______________________________________________________________________________

Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté. Dovolujeme si vás pozvat na Hasičský den do města Boskovice. U této příležitosti proběhne v Muzeu Boskovicka slavnostní otevření expozice, která je zaměřena na historii i současnost hasičstva.

Setkání hasičů, techniky a požárních automobilů od zrodu hasičstva v českých zemích se uskuteční v sobotu 16. dubna 2016 v Boskovicích na Masarykově náměstí.

PROGRAM:    

830 - 930 PŘÍJEZD VYSTAVOVANÉ TECHNIKY

900                    MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. JAKUBA

1000                  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ AKCE (horní část náměstí)

PRŮVOD K MUZEU MĚSTA BOSKOVIC K SLAVNOSTNÍMU OTEVŘENÍ EXPOZICE, KTERÁ JE ZAMĚŘENA NA HISTORII I SOUČASTNOST HASIČSTVA

PO CELOU DOBU NA NÁMĚSTÍ BUDE K NAHLÉDNUTÍ HISTORICKÁ A NOVODOBÁ HASIČSKÁ TECHNIKA

UKÁZKY DOVEDNOSTÍ MLADÝCH HASIČŮ

UKÁZKY ČINNOSTÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Slavnostní zahájení celého dne v 10:00 hodin bude provedeno nástupem praporů před radnici formou organizovaného průvodu praporů SDH obcí za doprovodu čestné stráže (praporečník a 2 hasiči – sraz v 9:00 před muzeem Boskovice, kde budou vyzvednuty prapory a předány další pokyny). Ostatní členové SDH mohou vyčkávat na slavnostní zahájení v prostoru před radnicí.

 

Kompletní organizační zabezečení | Plakát ke stažení

Komentáře